Inloggen

Log in als leraar of aanbieder.

Veelgestelde vragen

Uitgelicht: welke waarden vindt u van belang voor uw werk als leraar?

Samen met leraren is de Onderwijscoöperatie bezig om een professionele standaard voor leraren te beschrijven. Deze standaard beschrijft de eisen en normen waar de beroepsgroep voor staat. De standaard bestaat uit twee onderdelen: de bekwaamheidseisen en een beroepsethische code.
Herregistratie van u als registerleraar gebeurt op basis van de bekwaamheidseisen. Daarmee speelt de professionele standaard een cruciale rol in het lerarenregister.
Over de beroepsethische code als onderdeel van de standaard is een peiling uitgezet. Uw hulp is hierbij gewenst! Vul de vragenlijst in en laat weten wat u van waarde vindt in uw werk.

Wat is registerleraar.nl?

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent  én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.