Inloggen

Log in als leraar of aanbieder.

Veelgestelde vragen

Uitgelicht: internetconsultatie gegevenslevering en - verstrekking lerarenregister

In de loop van schooljaar 2017/2018 komen alle bevoegde leraren in het lerarenregister te staan. Om het aanmelden voor leraren zo eenvoudig mogelijk te maken, worden de persoons- en benoemingsgegevens van leraren door het schoolbestuur aangeleverd en alvast klaargezet in het systeem.

Jij als leraar controleert of je gegevens juist zijn en je geeft aan welke bevoegdheid voor je herregistratie van belang is. Vervolgens ga je jouw professionaliserings-activiteiten in je registerdossier bijhouden. Om dit zo te kunnen en mogen doen, moet met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) het volgende worden geregeld:

  •  de door de schoolbesturen aan te leveren basisgegevens,
  • de tijdstippen en wijze van levering en
  • de wijze van gegevensverstrekking aan een ieder respectievelijk aan het schoolbestuur.

Van 14 juli tot en met 24 augustus 2016 staat de internetconsultatie hierover online: www.internetconsultatie.nl/besluitgegevenslerarenregister. Leraren en schoolbesturen kunnen hier hun reactie op het ‘Concept-besluit gegevenslevering en - verstrekking lerarenregister’ geven.

Wat is registerleraar.nl?

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent  én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.