Home

Uitgelicht: Wetsvoorstel invoering lerarenregister

Sinds 26 januari kan iedereen het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister inzien en erop reageren. Het is een belangrijk wetsvoorstel omdat het de positie van leraren versterkt en leraren de noodzakelijke zeggenschap geeft over hun werk. Lees meer...

Wat is registerleraar.nl?

Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij jou is het onderwijs in goede handen.

Inloggen

Log in als leraar of aanbieder.

Veelgestelde vragen

Laat zien dat jij je werk serieus neemt. Sta in het register!