Rol commisielid

Inloggen

Log in als leraar of aanbieder.

Veelgestelde vragen

Van vrijwillig naar nieuw register

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. Leraren zijn nu aan zet om met elkaar, op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven aan de onderdelen van de wet. Omdat de focus nu ligt op het nieuwe register is de mogelijkheid tot inschrijven in het vrijwillig register (registerleraar.nl) gesloten per 1 augustus 2017. Meedenken over het nieuwe register kan nog wel! Staat u al in het vrijwillig register? Dan kunt u uiteraard nog steeds uw portfolio inzien en bijhouden. Uw opgebouwde portfolio kunt u vanaf 1 augustus 2018 meenemen naar het nieuwe register. Lees meer...