Inloggen

Log in als leraar of aanbieder.

Veelgestelde vragen

Uitgelicht: nieuw reglement

Om de overgangsfase en doorloop van het vrijwillige naar het verplichte register te regelen, is onlangs een nieuw reglement vastgesteld. Ook de bijbehorende documenten zijn aangepast:

Beoordelingskader professionalisering leraren

Bepalingen voor aanbieders

Valideren van aanbod

Lees meer over de  wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement: over de werkervaringseis, het meeneemrecht en vrijwillige herregistratie.

Wat is registerleraar.nl?

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent  én dat je hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op jouw professionaliteit.