Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Registerleraar.nl is in 2012 gestart door de Onderwijscoöperatie als een vrijwillig register. Samen met leraren wordt het vrijwillige register nu omgebouwd naar een beroepsregister waarin vanaf augustus 2018 alle bevoegde leraren zijn opgenomen.

De beroepsgroep van leraren, vertegenwoordigd door de Onderwijscoöperatie, is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Wet Beroep leraar en het lerarenregister, dat dit regelt. De positie van de leraar en van de beroepsgroep worden in deze wet zodanig versterkt dat de beroepsgroep hiermee ingestemd heeft.

Registreren en herregistreren

Door u te registreren als leraar laat u zien dat u bevoegd en bekwaam bent en dat u permanent investeert in uw professionele ontwikkeling. U houdt uw bekwaamheid bij in uw eigen registerdossier. In een herregistratiecyclus van telkens 4 jaar toont u aan dat u dit in voldoende mate heeft gedaan.

Als school of team kunt u kosteloos voorlichting krijgen op uw school over het register. Een van onze ambassadeurs komt dan bij u op school langs. Een ambassadeur uitnodigen kan met dit formulier.

Meer informatie over de Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie is een initiatief van de belangrijkste onderwijsvakorganisaties in Nederland: de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Platform VVVO. Lees meer over de Onderwijscoöperatie via de site www.onderwijscooperatie.nl.