Voor leraren

Waarom nu al registreren als registerleraar?

U bent een bevoegde leraar. Waarom zou u zich registeren bij het lerarenregister?

 • Zichtbaar bekwaam: U laat zien dat u bevoegd en bekwaam bent én hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op uw professionaliteit.
 • Voor een sterke beroepsgroep en een goed werkend beroepsregister: Een sterke beroepsgroep en een beroepsregister draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Door u nu al in te schrijven draagt u bij aan het sterker worden en zichtbaar maken van de beroepsgroep van leraren.
  De eisen voor registratie en de criteria voor professionele ontwikkeling worden door uw collega’s/leraren ontwikkeld en actueel gehouden. Als u uw registerdossier bijhoudt, kunt u zelf hierbij actief betrokken zijn; dit kunt u aangeven in uw registerdossier bij ‘account’.
 • Grip en zicht op uw eigen professionele ontwikkeling: U beheert zelf uw eigen dossier binnen het register. U kunt aan uw werkgever laten zien wat u doet aan uw professionele ontwikkeling, wat u nog gaat doen en u kunt daarover het gesprek aangaan.
 • Invloed op de kwaliteit van professionaliseringsactiviteiten: Als registerleraar kunt u een evaluatie geven over de door u gevolgde opleidingen, cursussen, studiedagen, conferenties, overige activiteiten binnen de school en overige activiteiten buiten de school. Daarmee hebt u invloed op de kwaliteit van professionaliseringsactiviteiten.

Hoe wordt en blijft u registerleraar?

 • Als u bevoegd leraar bent, maakt u een account aan. U vult de gevraagde gegevens in. Dan klikt u op ‘registratie aanvragen’.
 • Binnen 10 weken wordt uw bevoegdheid gecontroleerd door registerleraar.nl en ontvangt u hiervan bericht.
 • Als uw bevoegdheid in orde is, krijgt u bericht dat u geregistreerd bent als registerleraar. Uw naam en de naam en plaats van de school waar u werkt zijn zichtbaar op registerleraar.nl. De overige gegevens zijn alleen toegankelijk voor uzelf.
 • Als uw bevoegdheid niet in orde is, ontvangt u bericht waarom u er niet aan voldoet.
 • Vanaf het moment dat u geregistreerd bent, kunt u de activiteiten voor uw professionele ontwikkeling bijhouden in uw registerdossier. Dit kan op twee manieren: zelf een activiteit toevoegen óf een activiteit kiezen uit de gevalideerde activiteiten. Gevalideerde activiteiten zijn door aanbieders ter validatie aangeboden en vervolgens door registerleraar.nl gevalideerd. Als u zelf een activiteit toevoegt, kan dit zowel een formele als een informele vorm van professionaliseren zijn. Welke soorten activiteiten dit kunnen zijn en hoe zij gewaardeerd worden, leest u in het Beoordelingskader professionalisering leraren. Dit kader is volop in ontwikkeling.
 • Na vier jaar toont u aan dat u minimaal 160 uur heeft geïnvesteerd in uw professionele ontwikkeling. Minimaal 100 uur daarvan heeft u besteed aan uw vakinhoudelijke, (vak) didactische en pedagogische bekwaamheid. Voor de sector voortgezet onderwijs geldt bovendien dat daarvan in ieder geval 40 RU vakinhoudelijk is ingevuld. De overige uren kunt u besteed hebben aan activiteiten die betrekking hebben op het algemeen professioneel handelen, op onderwijskundige ontwikkelingen van de school en/ of ontwikkeling van de beroepsgroep. En u voldoet aan de werkervaringseis voor alle bevoegdheden waarvoor u geherregistreerd wilt worden. Als u daaraan hebt voldaan, blijft u registerleraar. De criteria voor herregistratie vindt u in artikel 8 van het Reglement Registratie en Herregistratie.

Registerleraar.nl is een register in ontwikkeling. U blijft op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het lerarenregister via deze website, de nieuwsbrief en de nieuwsbrief van de Onderwijscoöperatie.

Hoe worden professionaliseringsactiviteiten bij het lerarenregister beoordeeld?

Professionaliseringsactiviteiten van aanbieders worden beoordeeld door registercommissies van leraren. Gevalideerde activiteiten worden vervolgens opgenomen op registerleraar.nl. Deze goedgekeurde activiteiten kunt u gemakkelijk toevoegen aan uw registerdossier. Lees meer in het document ‘Valideren van aanbod’.
Als u professionaliseringsactiviteiten in uw registerdossier zet via ‘zelf een activiteit toevoegen’, worden deze niet direct beoordeeld. Dit gebeurt pas bij herregistratie.