Informatie voor aanbieders

 • Hoe dien ik een activiteit in bij het vrijwillige register?

  Een activiteit indienen bij het vrijwillige register kan tot 1 augustus 2017. U maakt eerst een aanbiedersaccount aan. De Onderwijscoöperatie beoordeelt of u toegelaten wordt als aanbieder op registerleraar.nl. Lees meer...

  Hierover ontvangt u binnen twee weken bericht. Na goedkeuring kunt u uw professionaliseringsactiviteiten indienen.
  De gebruikshandleiding aanbieder geeft meer informatie over het aanmaken van een account en het toevoegen van uw activiteiten.

  Op dit moment zijn er geen kosten voor het registeren als aanbieder en het laten valideren van activiteiten. Het is niet duidelijk of dat gaat veranderen in het verplichte register.

 • Wat zijn de eisen waaraan ik als aanbieder van professionaliseringsactiviteiten op registerleraar.nl moet voldoen?
  • U/ uw organisatie staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
  • U/ uw organisatie biedt professionaliseringsactiviteiten aan die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen (na)scholingsaanbod.
  • U/ uw organisatie zet hiertoe op tenminste op hbo-niveau gekwalificeerd personeel in.
  • U/ uw organisatie hanteert procedures ten aanzien van de ontwikkeling en het onderhoud van het aanbod aan scholings- en professionaliseringsactiviteiten, waaruit blijkt dat er een goede afstemming is op de praktijk.
  • U/ uw organisatie kent een proces van kwaliteitsbewaking en evaluatie ten aanzien van de uitvoerenden en activiteiten.
  • U/ uw organisatie hebt/heeft een klachtenprocedure.

  Meer informatie vindt u in Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten.

 • Hoe geef ik register-uren (RU) aan?

  De RU kunnen verdeeld worden in contacturen (de uren waarin de leraren deelnemen aan de activiteit) en uren voor zelfstudie. Zelfstudie moet voor validering duidelijk verantwoord te worden. Aanbod dat (grotendeels) uit zelfstudie bestaat moet met een tentamen/toets/opdracht worden afgesloten.

 • Welke informatie over de activiteit is belangrijk?

  Uit de omschrijving moet duidelijk worden waarom de activiteit relevant is voor de leraar. En op welke wijze de inhoud bijdraagt aan de professionele ontwikkeling. Daarbij is de beschrijving van het doel, het programma, de planning en de onderbouwing van de uren van belang.
  Professionaliseringsactiviteiten die gevalideerd kunnen worden door registerleraar.nl zijn:

  • activiteiten die de professionele bekwaamheid versterken en ontwikkelen
  • activiteiten die bijdragen aan het leren van leerlingen
  • activiteiten die een aantoonbaar verband hebben met de actuele beroepspraktijk
  • activiteiten in het verlengde liggen van de initiële opleiding en ten opzichte daarvan een meerwaarde hebben.
 • Wat voor types professionaliseringsactiviteiten kent registerleraar.nl?
  • Registerleraar onderscheidt de volgende types professionaliseringsactiviteiten:
  • opleiding
  • cursus
  • studiedag
  • conferentie
  • overige activiteiten binnen de school (coaching binnen de school, intervisie, etc.)
  • overige activiteiten buiten de school (coaching buiten de school, deelname aan een netwerk, etc.);
  • professionele zelfstudie, door leraren zelf in te vullen.

  Meer informatie vindt u in het ‘Beoordelingskader professionalisering leraren’.

 • Hoe weet ik of het mijn aanbod opgenomen kan worden op registerleraar.nl?
 • Hoe verloopt het valideren van aanbod?

  Om meer te weten over het valideringsproces van aanbod, leest u het document Valideren van aanbod.

 • Hoe weet ik dat mijn aanbod is goedgekeurd?

  Registerleraar.nl laat binnen een termijn van 6 weken weten of de activiteit is goedgekeurd of (tijdelijk) afgekeurd; door schoolvakanties kan dit langer zijn. Bij goedkeuring wordt het aantal register-uren (RU) vastgesteld. U ontvangt een e-mail met in de bijlage een registerlogo met het aantal RU en het nummer van de gevalideerde activiteit. Dit unieke logo kan u gebruiken voor het certificaat en – als u dat wilt - plaatsen bij de gevalideerde activiteit op uw eigen website.

 • Kan ik meer informatie krijgen over de validering van mijn aanbod?

  Als u vragen hebt of u het niet eens bent met de beslissing van de registercommissie, kan dit kenbaar gemaakt worden via registerleraar@onderwijscooperatie.nl. U kunt ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur op donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 070-3406500.

 • Hoe vindt een leraar mijn activiteiten in registerleraar.nl?

  Als uw activiteit gevalideerd is, ontvangt u een registerlogo met het unieke nummer van de activiteit. Na afloop van de activiteit ontvangen de deelnemende leraren van uw organisatie een certificaat met dit registerlogo erop. De leraren loggen in bij hun registerdossier, gaan naar ‘activiteit toevoegen’ en kiezen dan voor ‘kiezen uit de gevalideerde activiteiten’. Dan typen ze (een gedeelte van) het unieke activiteitsnummer in, en gaan verder met zoeken. Het systeem vindt dan de activiteit en de deelnemers kunnen de activiteit toevoegen aan hun registerdossier.

 • Hoe kan ik als aanbieder op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond het register?