Personeelsbeleid en registerleraar.nl

  • Speelt het lerarenregister een rol in de gesprekkencyclus?

    Het register zegt niets over het functioneren van u als leraar. Het is geen beoordelingsinstrument. Wel kunt u aan de hand van het register laten zien wat u doet voor uw professionele ontwikkeling. Het personeelsbeleid in de school richt zich ook op de professionele ontwikkeling van de leraar. Dus een verbinding tussen registratie en personeelsbeleid is mogelijk. De Onderwijscoöperatie onderzoekt op dit moment samen met de sectorraden op welke manier het register een rol kan spelen binnen het personeelsbeleid.

  • Hoe verhouden het bekwaamheidsdossier en het registerdossier zich ten opzichte van elkaar?

    Scholen zijn sinds augustus 2006 verplicht om voor iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Uw leidinggevende heeft inzage in uw bekwaamheidsdossier en beheert het. Dat is anders bij het lerarenregister. Uw registerdossier beheert u zelf. Alleen uw naam en de naam en plaatsnaam van uw school zijn voor anderen zichtbaar. Of u uw registerdossier aan uw leidinggevende laat zien, bepaalt u zelf: u hebt de volledige zeggenschap over uw dossier in het register.

    Als de wet op het lerarenregister wordt ingevoerd, vervalt de verplichting voor scholen voor het bijhouden van bekwaamheidsdossiers van hun leraren. Dat neemt niet weg dat scholen personeelsbeleid voeren en daarbij gegevens/informatie over hun personeel nodig hebben of (willen) bijhouden. Op dit moment  onderzoekt de Onderwijscoöperatie samen met de sectorraden hoe het register een verbinding kan hebben met het personeelsbeleid.