Professionele ontwikkeling

  • Wat houdt professionele ontwikkeling in?

    Onder professionele ontwikkeling verstaat het register de activiteiten die u doelbewust en doelgericht onderneemt om uw bekwaamheid als leraar op peil te houden en verder te ontwikkelen. Professionaliseringsactiviteiten kunnen zijn: opleidingen, cursussen, studiedagen, conferenties, overige activiteiten binnen de school (bijvoorbeeld coaching, intervisie, uitvoeren van praktijkonderzoek), overige activiteiten buiten de school (zoals deelname aan een netwerk, of werkzaamheden vanuit een vakvereniging) en professionele zelfstudie. Het zijn níet de activiteiten die bij uw onderwijstaak horen. Voor meer uitleg zie het Beoordelingskader professionalisering leraren.

  • Wat zijn gevalideerde professionaliseringsactiviteiten?

    Aanbieders van professionaliseringsactiviteiten kunnen deze indienen ter validatie. Register(sub)commissies van leraren bekijken of een activiteit relevant is voor de professionele ontwikkeling van een leraar en of de activiteit voldoet aan de overige criteria. Deze criteria vindt u in de ‘Bepalingen en procedures voor aanbieders’.

  • Wie betaalt mijn professionele ontwikkeling?

    In de Wet BIO (wet op de beroepen in het onderwijs) is geregeld dat de werkgever de professionele ontwikkeling van het onderwijspersoneel moet waarborgen. Dat betekent dat ook de school ervoor moet zorgen dat u mogelijkheden en middelen heeft voor uw professionele ontwikkeling. Die middelen maken deel uit van de bekostiging van scholen. In de sector cao’s staan de bedragen genoemd. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden, zoals de lerarenbeurs.