Uw registratie

 • Ik ben leraar. Hoe kan ik mij registeren op registerleraar.nl?

  Als leraar po, vo, s(v)o of mbo kunt u zich inschrijven op www.registerleraar.nl als u bevoegd bent als leraar. De eis dat u werkzaam bent voor minimaal 0,2 fte, is onlangs veranderd van registratiecriterium naar herregistratiecriterium. Dit betekent dat u pas over 4 jaar moet kunnen bewijzen dat u 1328 uur als leraar werkzaam bent geweest voor de bevoegdheid/onderwijstaak waarvoor u geregistreerd staat.

  De procedure is heel eenvoudig. U gaat naar ‘aanmelden als leraar’ en maakt een account aan. U ontvangt hiervan een bevestigingsmail met een activeringslink. Na het activeren van uw account vult u de gevraagde gegevens in en voegt u een foto of een scan van uw diploma(‘s) toe. Dan klikt u op ‘registratie aanvragen’. Binnen 10 weken (meestal eerder) wordt uw bevoegdheid gecontroleerd door registerleraar.nl en ontvangt u hiervan bericht.

 • Wat zijn de voorwaarden voor registratie om in het huidige, vrijwillige register opgenomen te worden?
  • U voldoet aan de eisen van bekwaamheid tot het geven van het onderwijs in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- of speciaal (voortgezet) onderwijs conform de Wet Beroepen in het Onderwijs.
  • Uverklaart uw bekwaamheid te onderhouden voor de bevoegdheid(/-heden)/onderwijstaak waarvoor u geregistreerd staat.
 • Zijn er kosten verbonden aan registratie?

  Op dit moment zijn er geen kosten voor registratie. Het is niet duidelijk of dat gaat veranderen in het verplichte register.

 • Kunnen onbevoegde leraren zich ook registreren?

  Nee, het lerarenregister is uitsluitend voor bevoegde leraren.

 • Hoe werkt het als je voor meerdere vakken bevoegd bent en je dit wilt (her)registreren?

  U kunt zich voor meerdere bevoegdheden registreren bij het onderdeel ‘bevoegdheden’ in uw registerdossier. Let op: bij herregistratie geldt dat er een werkervaringseis is voor alle bevoegdheden waarvoor u geherregistreerd wilt worden.  

 • Hoe wordt mijn registratie gecontroleerd?

  Bij uw aanvraag  wordt gekeken of alle informatie correct en volledig is ingevuld. De Onderwijscoöperatie bepaalt in het vrijwillige register op basis van de wettelijke regelingen welke bevoegdheid uw diploma verleent en of u zich met uw diploma kunt registreren. Hoe het bij het verplichte register zal verlopen, wordt nader onderzocht.
  Het Handboek Onderwijsbevoegdheden van DUO geeft een overzicht van de wettelijke regelingen. U kunt via dit handboek zelf ook nagaan wat uw bevoegdheid is.

 • Ik ben geregistreerd, maar niet vindbaar onder ‘zoek een leraar’.

  Uw naam wordt zichtbaar nadat uw registratieaanvraag is goedgekeurd.

 • Ik ben zzp’er/invaller/werk op basis van een nul-urencontract/werkzoekend. Kan ik mij registreren?

  Ja, u kunt zich registreren als u bevoegd leraar bent. Voor registratie is uw dienstverband niet relevant. Voor herregistratie wel: over 4 jaar moet u kunnen bewijzen dat u 1328 uur als leraar werkzaam bent geweest voor de bevoegdheid(/-heden)/onderwijstaak waarvoor u geregistreerd staat. Meer informatie vindt u in het reglement.

 • Is de werkervaringseis vervallen?

  De werkervaringseis (minimaal 0,2 fte of 1328 uur) is niet vervallen, maar is een herregistratiecriterium geworden en  geen inschrijvingseis meer. Dat betekent dat u zich ook kunt registreren als u bevoegd leraar bent en (tijdelijk) niet werkt. U kunt dan ook uw professionaliseringsactiviteiten bijhouden. Dit kan zinvol zijn als u verwacht weer als leraar in het onderwijs aan het werk te gaan.