Uw registratie

  • Ik ben leraar. Hoe kan ik mij registeren op registerleraar.nl?

    Omdat de focus ligt op het nieuwe Lerarenregister is inschrijven in het vrijwillig Registerleraar voor zowel leraren als aanbieders per 1 augustus 2017 niet meer mogelijk. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website van de Onderwijscoöperatie.

  • Ik ben geregistreerd, maar niet vindbaar onder ‘zoek een leraar’.

    Uw naam wordt zichtbaar nadat uw registratieaanvraag is goedgekeurd.